Български Български   English English   Deutsch Deutsch
          НИЕ РАБОТИМ ЗА ВАС !!!


   Бързо изпълнение
     Отлично качество
       Вашия краен успех
        
 Еднакво важен за нас

ЗА НАС

Фирма БО-ВЕ ЕТ е регистрирана през 2006 г. с основна дейност:
Производство на метални изделия, колектори за флуид за термопомпи, уникални конструкции, нестандартни оборудвания по чертеж или мостра на клиента, малки отливки, както и проектиране и изработване на малки вакуумни инсталации и осигуряване на ремонт и поддръжка.

Изработените изделия са без ограничения по отношение на: сложност, точност, повторяемост на размерите. Основно са застъпени операциите: рязане, пробиване, струговане, фрезоване, заваряване, леене.

Имаме възможност да произвеждаме, както единични бройки така и малки серии.

Германия е страната, в която се реализира най-голяма част от продукцията на нашата фирма.